Συμβουλές προς ιδιοκτήτς για τη μίσθωση ακινήτων

Συμβουλές προς ιδιοκτήτες για τη μίσθωση ακινήτων

Η αναζήτηση και εύρεση του ενοικιατή μπορεί να πραγματοιηθεί με διάφορους τρόπους και σταδιακά. Ο συνηθέστερος και πιο ασφαλής τρόπος είναι να απευθυνθείτε σε ένα μεσιτικό γραφείο, κατά προτίμηση κάποιον επαγγελματία που γνωρίζετε –  ο οποίος θα είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, μπορείτε να το προωθήσετε και μόνοι σας τοποθετώντας ένα μισθωτήριο στην είσοδου του κτηρίου ή κοινοποιώντας το σε δίαφορα social media. ΠΡΟΣΟΧΗ, ποτέ μην πλρώνετε  προκαταβολικά.

Η αναζήτηση και εύρεση του ενοικιατή μπορεί να πραγματοιηθεί με διάφορους τρόπους και σταδιακά. Ο συνηθέστερος και πιο ασφαλής τρόπος είναι να απευθυνθείτε σε ένα μεσιτικό γραφείο, κατά προτίμηση κάποιον επαγγελματία που γνωρίζετε –  ο οποίος θα είναι και μέλος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, μπορείτε να το προωθήσετε και μόνοι σας τοποθετώντας ένα μισθωτήριο στην είσοδου του κτηρίου ή κοινοποιώντας το σε δίαφορα social media. ΠΡΟΣΟΧΗ, ποτέ μην πλρώνετε  προκαταβολικά.

Στο μισθωτήριο πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του μισθωτή ( στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ κλπ.) καθώς επίσης των επιπλέον ατόμων που θα διαμένουν στο μίσθιο. Πρέπει επίσης να αναγράφεται το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα και το είδος και ο σκοπός της χρήσης του μισθίου (κατοικία, εμπορική χρήση κλπ.). Η ελάχιστη νόμιμη διάρκεια του μισθωτηρίου – για τις κατοικίες και τα εμπορικά ακίνητα – είναι τα 3 χρόνια ανεξαρτήτως αν στο συμφωνητικό αναγράφεται μικρότερη, συνεπώς υπάρχει τριετής δέσμευση. Ωστόσο, εάν συμφωνηθεί μεγαλύτερη διάρκεια είναι σαφώς έγκυρη και δεσμεσευτική και για τα δυό μέλη. Μετά την συμπλήρωση και υπογραφή του μισθωτηρίου ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να υποβάλλει ηλεκτρονικά στη στη βάση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υ.Ο. – www.gsis.gr. Ο μισθωτής με την σειρά του θα πρέπει να κάνει αποδοχή – πλέον η  ημερομηνία αποδοχής εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο. 

Δεν πρέπει να παίρνετε  προκαταβολή ενοικίου πριν την υπογραφή του μισθωτηρίου. Η σύνδεση του ρεύματος, του φυσικού αερίου και της ΕΥΑΔΑΠ θα πρέπει να είναι πάντα στο όνομα του μισθωτή. Δεν εκμισθώνουμε το ακίνητο σε πρόσωπα που αποφεύγουν να δώσουν τα όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη του μισθωτηρίου όπως επίσης δεν εκμισθώνουμε το ακίνητο σε αλλοδαπούς εάν δεν δηλώνονται στο μισθωτήριο τα στοιχεία της άδειας παραμονής τους. Και γενικα προσοχή στο τι συμφωνείτε είτε προφορικά ή γραπτά – πάντα να συμβουλεύεστε κάποιον δικηγόρο καθώς κάθε ενέργεια ή παράλειψη μπορεί να έχει κρίσιμες επιπτώσεις.

Η σχέση με τους ενοικιαστές σας πρέπει να χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη και αλληλοκατανόηση, η προσέγγιση των προβλημάτων πρέπει να γίνεται ανθρώπινα με σκοπό την επίλυση αυτών με δίκαιο τρόπο. Να αποφεύγετε να λύνετε τις διαφορές δικαστικώς και να προσπαθείτε να λύνετε τα όποια νομικά θέματα μεταξύ σας. Μη ξεχνάτε, «οι καλοί λογαριασμοί κάνους τους καλούς φίλους».

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

ΔΕΗ
https://www.dei.com.gr/Ebill/Login.aspx?lang=1 

ΕΥΔΑΠ
www.eydap.gr/index.asp?a_id=743

 

Με εκτίμηση,
Iraklis Paschos M.Sc.

 

Πηγή: https://www.pomida.gr/

Compare Listings